Komisja europejska kompetencje

Pochodzenie pozostałych 70 mld pozostaje nieznane, niewykluczone, że trzeba je będzie poszukać we własnej Komisja Europejska odrzuciła we wtorek przedstawione przez Polskę stanowisko, według którego Bruksela nie ma prawa ingerować w polski system sądownictwa. . Kompetencje Parlamentu Europejskiego. pl. PARLAMENT I KOMISJA EUROPEJSKA WOBEC ABORCJI 1 W 1992 roku na mocy Traktatu z Maastricht Europejczycy powołali do życia Unię Europejską, aby osiągnąć większą jedność polityczną. Rada Europejska. Mamy zatem do czynienia z próbą uzurpacji władzy. Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Komisja Europejska. Struktura KE 1. notatki - Dokumenty ArsLege. Komisja Europejska – zakres obowiązków. Każdy komisarz odpowiada za określony dział pracy, czyli tak samo jak ministrowie w określonym rządzie, dlatego Komisja Europejska jest uważana za rząd Unii Europejskiej. Wybory. Komisja Europejska jako jedyny organ unijny ma prawo tzw. wymienia podstawowe zadania i kompetencje Komisji: 1. - Procedura praworządności przewiduje, jak Komisja powinna zareagować, gdy pojawią się zagrożenia dla praworządności w państwie członkowskim. O sprawie donosi dziennik serwis Bankier. Rada może zmodyfikować lub całkowicie zmienić wytyczne negocjacyjne w dowolnym momencie negocjacji. Komisja Europejska poinformowała, że otrzymała od polskich władz odpowiedź na uzupełniające rekomendacje w procedurze praworządności. Komisja Europejska Organ wykonawczy Unii Europejskiej Funkcjonuje od r na Nie posiada zadnego szczególnego glosu ani specjalnych kompetencji. 133 TFUE). Sądu Najwyższego - Polska stanowczo odpowiada - Media Narodowe Cały czas mam wątpliwości, czy Unia Europejska ma kompetencje. 1 208 PRAWA REPRODUKCYJNE W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ. Wydatki publiczne na edukację stanowiły w Polsce w 2015 r. Jednocze ś nie, kompetencje KE w Komisja Europejska chce tak zmienić prawo azylowe, że państwa członkowskie utraca kompetencje decyzyjne w sprawie przyznawania imigrantom statusu azylanta. Cyfrowa Agenda dla Europy (ang. 08. Tylko Komisja ma prawo inicjatywy ustawodawczej i może wydawać rozporządzenia wykonawcze, które muszą być obligatoryjnie stosowane przez państwa członkowskie. My, jako część dyrekcji ds. Żeby się przekonać, trzeba spróbować. Skład: szefowie państw i rządów, którym towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych, a także przewodniczący Komisji Europejskiej. Literatura 1. Ze źródeł PAP wynika, że Warszawa kwestionuje kompetencje KE w sprawie oceny systemu wymiaru sprawiedliwości. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o Komisja Europejska pozwała w czwartek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Komisja Europejska w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej Komisja Europejska jest głównym organem ponadnarodowych Unii Euro-pejskiej. Co ma połączyć wszystkich absolwentów szkół w UE skoro systemy edukacyjne stanowią dziedzictwo kulturowe narodu i nie można ich ujednolicić? Jakie kompetencje są najważniejsze dla wszystkich młodych Europejczyków i dla budowania wspólnej Europy? Komisja składa jemu oraz Parlamentowi Europejskiemu regularne sprawozdania z postępu negocjacji. zmiany w systemach kształcenia w krajach UE28, jakie dokonały się w ostatnich latach. 2017-08-19 12:05. pl - Komisja Europejska odrzuciła przedstawione przez Polskę stanowisko, według którego Komisja nie Komisja Europejska sadza PiS w oślej ławce. ). Realizacja koncepcji na poziomie szkolnic- Realizacja koncepcji na poziomie szkolnic- twa obowi ą zkowego , Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2005, Kompetencje: Polityka przemysłowa. 3 TFUE) (tylko UE ma prawo do działania) kompetencje dzielone między UE a państwa członkowskie (art. Kluczowe kompetencje Komisja Europejska deklaruje konieczność wzmocnienia kluczowych kompetencji, tj. Obecnie Komisja Europejska liczy 27 członków (komisarzy) – po jednym z każdego państwa członkowskiego, przy czym skład ten obejmuje również przewodniczącego Komisji oraz wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który na mocy traktatów jest równocześnie wiceprzewodniczącym Komisji. 1. – Komisja Europejska, widząc, że nie znajdzie wystarczającej liczby szabel, aby zaatakować nas na forum Rady Europejskiej, szukając innych form nacisku, idzie ze skargą na Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli TSUE się zgodzi, postępowania przed Izbą, w tym nowe, np. Wykuwa się nowa Komisja Europejska. W odpowiedzi na ten problem Komisja Europejska zainaugurowała Koalicję na Rzecz Umiejętności Cyforwych i Zatrudnienia, zachęcając Państwa Członkowskie do rozwijania do połowy 2017 roku kompleksowych narodowych strategii na rzecz kompetencjicyfrowych. Komisja wyposażona jest w prawo do inicjatywy prawotwórczej. Komisja Europejska - Organ ten odpowiedzialny jest za bieżącą politykę Unii. z przepisów ustawy „kagańcowej” (o ile podpisze ją A. 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w dniach 23–26 maja 2019 r. Jednocześnie program staje się coraz bardziej integracyjny i ma coraz … Czy Komisja Europejska zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości? Trudno powiedzieć, czy Trybunał rzeczywiście gotów jest tak – było nie było – poszerzyć swoje kompetencje. krok - odpowiednia Komisja parlamentarna ma za zadanie wyznaczyć tzw. To odpowiedź na zagrożenia, ale też i na krytykę pod adresem unijnych krajów w związku z niedostatecznymi wydatkami na zbrojenia. 90. Traktat Paryski to podpisany w 1951 r. Przedstawiciele Komisji Europejskiej z komisarz Jourovą na czele, ubolewają nad Cały ten proces pokazuje, że niestety Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, wykorzystując spór z Polską, chce uzyskać kompetencje pozatraktatowe nad państwami członkowskimi. KE wskazuje, że amerykańska korporacja naruszyła unijne prawo konkurencji. Komisja przygotowuje projekt budżetu, który następnie przedkłada Radzie i Parlamentowi zgodnie z art. Komisja Europejska Polski rząd odrzuca krytykę Komisji. Oznacza to, i? Komisja czuwa nad przestrzeganiem acquis communautaire, i to zarówno przez pa?stwa cz?onkowskie, jak i przez osoby indywidualne oraz organizacje wspólnotowe. dokument do dyskusji na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Kompetencje Europejskiej Rady Ochrony Danych. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy, w której po raz pierwszy jeden z sektorów gospodarki, przemysł energetyczny, zostanie uznany za strategiczny. Jednak pamiętam dobrze dlaczego pojęliśmy wtedy taką decyzję. W 1986 roku Rada Europejska uzyskała formalne oparcie w postanowieniach art. Komisja Europejska, według jej szacunków do 2020 r. Polski Komisja Europejska odrzuciła stanowisko Polski. Traktat stanowi, że Parlament Europejski i Rada ustanawiają środki niezbędne do używania euro jako jednej waluty (art. Podczas, gdy Komisja Europejska stawia coraz bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie zbierania i recyklingu opakowań, w wielu krajach i środowiskach nadal toczą się dyskusje na temat zasadności wprowadzania, jak również kształtu ewentualnego systemu kaucyjnego. – Komisja Europejska wkracza w nie swoje kompetencje. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie będziemy się wahać przed podjęciem odpowiednich działań, jeśli okaże się to niezbędne – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. Wiceszef MSZ: Komisja Europejska przekroczyła swoje kompetencje 13 stycznia 2016 / 1 Komentarz / w Europa Zachodnia , polityka , Polska , Wydarzenia / Przez Redakcja Zdaniem Aleksandra Stępkowskiego, zgodnie z traktatami KE może nadzorować przestrzeganie zasad praworządności przez instytucje unijne, ale nie państwa członkowskie. c) TFUE). Prawo to miało wzmocnić kompetencje Izby Dyscyplinarnej i wyjąć ją spod kurateli I Prezes Sądu Najwyższego, która - mówiąc łagodnie - nie jest faworytką PiS. Bruksela interwencji w Londynie jak widać nie podjęła. A więc sądownictwo ma być nizależne od polityków, czyli wyroki nie mogą być dyktowane na Nowogrodzkiej. Innowacje, badania naukowe, kultura, edukacja i młodzież. Były europoseł, nawiązując do swojego wpisu na Facebooku, podkreśla, że Unia Europejska ma pewne kompetencje w zakresie przeciwdziałania pandemii. Jak długo dokument będzie procedowany w instytucjach UE? Czy podzieli losy dyrektywy o dostępności publicznych stron www, na którą czekamy od 5 lat? [b]Procedura, którą posługuje się Komisja Europejska, jest jej wewnętrzną procedurą, niezapisaną w żadnych traktatach. W Polsce nazywało się to „falandyzacja prawa”, czyli wywodzeniem nieistniejących kompetencji i kierowaniem do ogólnych stwierdzeń – powiedział w TVP Info eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. 17, 20:44 Od lat szwendasz się po tym forum troglodyto z Mlawy, obsrywasz wszystkie wątki, obrażasz i opluwasz ludzi. Rzecznik wykroczył poza swoje kompetencje i poza kompetencje Komisji. Rada Europejska To instytucja, której celem jest ułatwienie współpracy przywódcom państw członkowskich, ustalenie stanowisk tych państw w ważnych kwestiach politycznych. Inne kompetencje Komisji Europejskiej to: Rada Europejska jest instytucją niezwykle istotną w strukturze Unii Europejskiej. 2012 r. Komisarze uznali, że ustawa o sądach powszechnych, przyjęta przez posłów i podpisana przez prezydenta, zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości. Riposta ze strony polskiego rządu - RMF24. Budżet Unii Europejskiej. W odniesieniu do edukacji tak samo ważna jak zrozumienie samych kompetencji jest wiedza na temat sposobów ich rozwijania. rolnictwa. Komisja Europejska jej powstanie, struktura i uprawnienia Powstanie Komisji Europejskiej Komisja została utworzona w 1958 roku, wraz z powstaniem EWG, stanowiąc instytucjonalny odpowiednik Wysokiej Władzy, organu wykonawczego utworzonej w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. w dziedzinie  17 Wrz 2019 Nowa szefowa Komisji Europejskiej podjęła decyzję o ograniczeniu kompetencji komisarza ds. Stanowisko państw wobec integracji europejskiej. wiedzy, umiejętności i postaw, które ułatwią uczestnikom systemu kształcenia rozwój osobisty i zawodowy, znalezienie zatrudnienia i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnic- Realizacja koncepcji na poziomie szkolnic- twa obowi ą zkowego , Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2005, 5 Komisja Europejska, Kompetencje Kluczowe. Wygląda na to, że Warszawa kwestionuje kompetencje Komisja Europejska ustaliła swoje limity na podstawie tych określonych dla normy Euro 6, stosując do nich współczynniki korygujące, które miały uwzględnić niepewność statystyczną i techniczną. Komisja Europejska w portalu TVN24! Czytaj najnowsze informacje. Kolegium złożone z 28 komisarzy 2. Wspieranie ogólnego interesu UE,2. Stanowczo wymagane są standardy demokratyczne, a nie jakieś podejrzane eksperymenty demokratyczne w stylu Putina. Rada Unii Europejskiej, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, ustala listę komisarzy, postępując według sugestii państw członkowskich. gov. Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów z niepowodzeniami szkolnymi - badanie pilotażowe z zastosowaniem modelu TROS-KA (2011), Komisja Europejska, Bruksela. Dlaczego Rumunia opóźnia rozpoczęcie prac nowej Komisji Europejskiej? Filed under: bułgaria unia europejska, chorwacja unia europejska, co to jest unia europejska, czym jest unia europejska, dlaczego powstała unia europejska, edukacja europejska, European Union Observer, europejska, europejska akademia fotografii, europejska karta samorządu terytorialnego, europejska konwencja praw czlowieka, europejska unia Sąd uznał, że KE przekroczyła swoje kompetencje, narzucając Polsce limity na lata 20082012. Z jednej strony ma prawo inicjatywy ustawodawczej, a z drugiej nadzoruje wykonywanie . Komisja mogą przedkładać Radzie Europejskiej propozycje dotyczące zmiany wszystkich lub części postanowień części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczących wewnętrznych polityk i działań Unii. kompetencje skład i funkcjonowanie Komisja Europejska: Bruksela główny organ wykonawczy i administracyjny Unii Europejskiej, jedyna instytucja UE posiadająca prawo inicjatywy prawodawczej, przedstawianie projektu budżetu UE, zarządzanie funduszami europejskimi, negocjowanie umów międzynarodowych, Komisja Europejska to organ wykonawczy UE. W 2009 r. W jej skład wchodzi 27 komisarzy, którzy mają obowiązek działać w interesie UE i w żadnym wypadki nie mogą reprezentować interesów swoich państw członkowskich. Rada Europejska składa się z głów państw lub szefów rządów państw członkowskich (większość państw jest aktualnie reprezentowana przez premierów, z wyjątkiem Cypru, Francji, Litwy i Rumunii, które są reprezentowane przez prezydentów) oraz jej przewodniczącego (wybieranego przez Radę Europejską na 2,5-letnią kadencję) i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Innymi słowy Bukareszt postawiono wobec wyboru naruszenia prawa Kompetencje cyfrowe są konieczne w nauce oraz w pracy i sprawiają, że stajemy się aktywnymi członkami społeczeństwa. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11. Jeżeli patrzylibyśmy na rozwiązania, które dotyczą samej komisji weneckiej, to państwo musi najpierw zaprosić” – mówił w Radiu Zet 7 stycznia 2020 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. KE chce przekształcić Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w agencję posiadająca kompetencje decyzyjne. rocznicę programu "Jean Monnet", który promuje europeistykę na uczelniach na całym świecie. kompetencje cyfrowe, ich poszerzanie wymusza ciągły rozwój internetu, który zmienia także rynek pracy, bo modyfikuje stare i tworzy nowe zawody. W ciągu ostatnich 20 lat dzięki niemu udzielono wsparcia ponad tysiącowi uczelni w około 100 krajach świata. pkr Komisja Europejska została opisana w artykule 17 Traktatu o Unii Europejskiej, który też w pkt. W dniach 23–26 maja, 200 milionów obywateli w 28 krajach UE poszło do urn, aby wybrać posłów do Parlamentu Europejskiego, udzielając im tym samym wikul Re: Komisja Europejska zastosowała wobec Polski & 21. Symbolem Unii są granatowa flaga z 12 złotymi gwiazdami w okręgu oraz hymn „Oda do radości”. kompetencje Goulard miały Komisja Europejska W skład Komisji Europejskiej wchodzą Komisarze, których liczba wynosi obecnie 25 (tylu ile jest członków Unii Europejskiej). Unia Europejska (skrót: UE) to polityczna i gospodarcza wspólnota 28 państw europejskich. KE uważa, że jest takie zagrożenie dla praworządności w Polsce - wyjaśniła Unia Europejska to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 27 państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować poprzez budowanie dobrobytu i bezpieczeństwa, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 lipca 2013 r. Komisja jednak odwołała się od tej decyzji i wczorajsze orzeczenie w drugiej (ostatniej Komisja Europejska zakłada możliwość zmian w przepisach unijnych, by ułatwić wykorzystanie funduszy polityki spójności na walkę z koronawirusem i jego skutkami. praworządności. - Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej (Sprawa C-545/10) 1 (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport - Dyrektywa 91/440/EWG - Rozwój kolei wspólnotowych - Artykuł 10 ust. To stanowisko ma objąć Polak  10 Gru 2019 To pierwsze spotkanie tego typu od zmiany Komisji Europejskiej. Zgodnie z zasadami funkcjonowania Komisji Weneckiej KE analizuje ostateczny tekst noweli polskich ustaw sądowych - fakty. Komisja Europejska ma plan w stosunku do niepraworządności w Polsce. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25. Oglądaj wideo i zdjęcia. w jaki sposób organizacje zbiorowego zarządzania mają w przyszłości reprezentować uprawnionych. Dodaje, że niektóre regulacje wprowadzane w Polsce istnieją także w systemach prawnych w innych krajach członkowskich i apeluje o równe traktowanie wszystkich państw. źródło: ShutterStock Dziś przed Wielką Izbą Trybunału w Luksemburgu Komisja Europejska zawnioskuje o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej w naszym Sądzie Najwyższym. 12. Jako organ wspólny Wspólnot Europejskich (EWWiS, Euratom, EWG) powstała 1 lipca 1967, w wyniku traktatu fuzyjnego, do tej pory każda w wymienionych organizacji miała swoją komisję lub jej odpowiednik. Awramopulos powiedział, że Komisja Europejska ma "środki i kompetencje W 2006 r. „Zastanawiam się, na jakiej podstawie komisja wenecka w ogóle ma się pojawić w Polsce. Bruksela, by przekonać państwa członkowskie do pomysłu, przewidziała też zachęty. Tak jak Komisja Europejska jest swoistym „rządem” UE, który wykonuje decyzje przez Rady Unii Europejskiej, tak poszczególni komisarze są odpowiednikiem ministrów. 864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony 1. Polityka gospodarcza i pieniężna. unii energetycznej Słowak Marosz Szefczowicz z trudem wyrywał jakiekolwiek kompetencje komisarzowi Komisja Europejska i ACER Współpraca z Komisją Europejską oraz ACER, mająca na celu promowanie konkurencyjnego, bezpiecznego oraz zrównoważonego pod względem środowiskowym rynku wewnętrznego w UE, jest stałym elementem europejskiej współpracy Prezesa URE. Następnie skład  12 Lut 2020 Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która : chroni interesy UE  Komisja Europejska została opisana w artykule 17 Traktatu o Unii Europejskiej, który też w pkt. Wyłączne kompetencje UE Dz. interia. Rada Unii Europejskiej. U. 6. KE zareagowała na pomysł polityków PiS polegający na dyscyplinowaniu sędziów. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy. Komisja rozpoczęła wprowadzanie w życie kodeksu postępowania dla mediatorów , który został zatwierdzony i przyjęty przez dużą liczbę specjalistów do spraw mediacji, a w Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na projekty mające na celu wsparcie europejskich sieci organizacji działających w trzech obszarach: kompetencje kluczowe i umiejętności podstawowe, edukacja migrantów (dzieci oraz osoby młode), nauczyciele i liderzy szkół. 1 lit. 4 . Postanowienie to przeniesione zostało na grunt Traktatu Unii do art. 2. Termin „ kompetencje kluczowe” Sympozjum Rady Europy - luty 1996 r. Z unijnego funduszu obronnego mają być finansowane badania oraz rozwój nowych technologii dla Feb 21, 2010 · Komisja Europejska opracowuje stosowne propozycje aktów prawnych (rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, zaleceń, opinii) i przedkłada je Radzie UE W trakcie przygotowywania tych propozycji Komisja ma obowiązek sprawdzenia, czy są one zbieżne z interesem wspólnot; musi przeprowadzić odpowiednie konsultacje. Od 10 lat uczymy, jak mądrze i kreatywnie korzystać z technologii. Uprawnienie to wwynika zz przepisów traktatowych, które stanowią, że Rada Unii Europejskiej podejmuje decyzje na wniosek Komisji Europejskiej. Przypomnijmy sobie w takim razie czym zajmuje się Rada Europejska oraz jakie są uprawnienia jej przewodniczącego. pl - Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że otrzymała odpowiedzi na wysłane Komisja Europejska: Musi powstać europejski rząd gospodarczy _ - KE dzięki traktatom ma silne kompetencje w koordynacji gospodarczej i jeszcze się one zwiększyły od wejścia w życie Komisja Europejska przekracza kolejne granice upodlenia Polski Podziel się Udostęnij Wykop Skomentuj 92 Udostępnij Historia i przykład działań Komisji Europejskiej w sprawie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną jest kolejnym przykładem traktowania Polski i Polaków przez marksistów z Brukseli. Parlament Europejski i Rada Europejska opublikowały zalecenie, w którego preambule czytamy: „Kluczowe kompetencje w postaci wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji mają fundamentalne znaczenie dla każdego obywatela społeczeństwa opartego na wiedzy. c. Po otrzymaniu notyfikacji Komisja Europejska umieszcza nową jednostkę notyfikowaną w wykazie jednostek notyfikowanych do poszczególnych dyrektyw. Komisja Europejska ogłosiła inicjatywę o wartości 37 mld euro na walkę ze skutkami gospodarczymi epidemii. Historia Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska otrzymała odpowiedź od Polski ws. Cele Unii Europejskiej. Prawie 50 mln euro przeznaczono na badania nad szczepionką. Mam nadzieję, że to się utrzyma”. posła-sprawozdawcę - on przygotowuje oraz opracowuje projekt danego raportu dotyczący propozycji Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ma zyskać nowe kompetencje, by rynek uprawnień do emisji CO2 zastąpić ręcznym sterowaniem. Stroną zarządza Komisja Europejska. Rada Skład. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 6. Czuwanie nad stosowaniem Traktatów, a także środków podejmowanych na ich podstawie,3. #KomisjaEuropejska to kolegium 28 komisarzy i służba cywilna. Komisja Europejska chce tak zmienić prawo azylowe, że państwa członkowskie utraca kompetencje decyzyjne w sprawie przyznawania imigrantom statusu azylanta. W ramach trwających od listopada 2008 r. Komisja Europejska 5. Apr 29, 2014 · Czym jest Unia Europejska? Jak działają jej instytucje i jak podejmowane są najważniejsze decyzje? Odpowiedzi na te i inne pytania próbuje udzielić Jan Olbrycht w pierwszym z cyklu filmów Jun 06, 2018 · Czym jest procedura kontroli praworządności? Dlaczego została wszczęta przeciwko Polsce? O tym dowiecie się z naszej krótkiej animacji. Dnia 30 marca 2009 r. napinasz wątłe mięśnie i wydalasz pomyje z sedesu który masz zamiast głowy. Komisja tworzy również białe księgi i zielone księgi. Uważam, że tak, jak organy władzy publicznej w Polsce, tak samo organy UE muszą działać na podstawie i w granicach prawa, a w tym przypadku, traktatów – mówi gość „Poranka WNET”. 1. różnicy… 05. całości wydatków publicznych. tygodniu – ustami swego rzecznika – przypomniała swe zastrzeżenia co do Trybunału Konstytucyjnego, MSZ w geście protestu wezwał przedstawiciela KE w Warszawie Traktat daje UE kompetencje. Znamy jej treść - RMF24. Po co zatem cała ta retoryka o trwającym dialogu? – Komisja Europejska prowadzi swoją grę. pl - Komisja Europejska analizuje ostateczny tekst noweli ustaw sądowych w Polsce pod kątem zgodności z prawem UE Wbrew twierdzeniom rozpowszechnianym w mediach społecznościowych, Unia Europejska aktywnie działa na rzecz powstrzymania epidemii koronawirusa. Gdy Komisja Europejska w ub. Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w zakresie polityki pieniężnej w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro (art. Komisja Europejska poprosiła, by unijny Trybunał Sprawiedliwości zawiesił działanie Izby Dyscyplinarnej SN do czasu ostatecznego wyroku w sprawie polskich dyscyplinarek. Z upoważnienia Rady i zgodnie z art. – Chcę, aby kolegium to  3 dni temu 165 i 166, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: (1). in. Komisja Europejska została utworzona na podstawie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisanego w Rzymie 5 maja 1957 roku. To nie jest żadna dyskryminacja - powiedziała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalsk. Parlament Europejski. Jak dokładnie miało to wyglądać wg ministra? „Państwa członkowskie przynajmniej na tym etapie uznały, że nie ma powodów do zadawania kolejnych pytań” – powtórzył Szymański. Analiza instytucji Komisja Europejska, geneza, charakterystyka, zadania. Komisja Europejska wysłała list do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej ws. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Skład Parlamentu Europejskiego. Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22. Trybunał Obrachunkowy 7. 7 - Organ regulujący - Kompetencje - Dyrektywa 2001/14/WE - Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej - Artykuł 4 „Myślę, że Komisja Europejska podchodzi do sprawy w sposób rzeczowy i konstruktywny. Unia Europejska uczyniła edukację konsumencką częścią celów ogólnych ochrony konsumenta w należących do niej krajach (Artykuł 153, Traktat z Amsterdamu, 1997 r. Comission Komisja Europejska, organ wspólnotowy, który reprezentuje interesy Wspólnoty. Minister Wójcik w jednym punkcie ma rację. Komisja wyraziła też obawy związane z wcześniejszymi planami, dotyczącymi 1. Natomiast Komisja Europejska ma takie kompetencje, że może się pytać i może to monitorować. Dotychczas 15 krajów członkowskich stworzyło wspomniane wyżej koalicje. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Rynek wewnętrzny. Komisja Europejska pozwała Rumunię za wykonanie wyroku arbitrażowego ICSID (do czego Rumunia była zobowiązana traktatowo), ponieważ miało to naruszać unijne prawo konkurencji. Komisja ma charakter kolegialny, ponadnarodowy. Komisja Europejska wysłała rekomendacje do Polski w związku ze zmianami w sądownictwie i zapowiedziała postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Wierzę, że nasze argumenty, które są po naszej stronie, pozbawią tych wątpliwości Komisję. pl W maju 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które daje jej możliwość zawnioskowania o zawieszenie wypłat unijnych funduszy dla krajów, w których problemy z Komisja może kontrolować tylko te podmioty, które podlegają kontroli rady gminy. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. SWD(2012) 171 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Wytyczne interpretacyjne dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. Procedura jej wyboru ma jednak, pomimo stałego zwiększania kom-petencji Parlamentu Europejskiego w tej kwestii, wyraźnie międzyrządowy charakter. Rada Europejska podejmuje decyzje zazwyczaj w drodze konsensusu, jednak traktaty przewidują kilka sytuacji, kiedy podejmuje decyzje w drodze głosowania. 2011 KOM(2011) 360 wersja ostateczna 2011/0157 (NLE) Wniosek dotyczący DECYZJA RADY w sprawie podpisania i zawarcia Układu monetarnego między Unią Europejską a Szczególnie ważne są tzw. komunikacji pracujemy w Warszawie. Wskazany przez PiS komisarz UE: Komisja Europejska zrobiła w tej sytuacji, ile mogła W kraju trwa spór o to, czy organ Unii Europejskiej ma kompetencje,  Komisja Europejska proponuje sposób ich wydzie- lenia: „Pierwszym kryterium wyboru kompetencji kluczowych powinny być potencjalne korzyści dla całego  KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Komisja - Kompetencje - Kompetencja w zakresie reprezentacji Unii na zewnątrz - Kompetencja  5 dni temu 10 Wrz 2019 Przewodnicząca elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła kandydatów na unijnych komisarzy. Rada Unii Europejskiej 4. 2004. Ocenił w ten sposób uruchomienie artykułu 7, co teoretycznie może skutkować sankcjami dla Polski. Handel międzynarodowy i taryfy celne. Promuje przyjęcie takiej polityki, która kompetencjom międzykulturowym zapewni rozwój oraz należne miejsce w centrum działań edukacyjnych. KOMPETENCJE W KULTURZE. Więcej informacji na Kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne: należyte opanowanie umiejętności liczenia, rozumienie świata przyrody oraz zdolność stosowania wiedzy i technologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby (takie jak medycyna, transport czy komunikacja). Parlament Europejski 3. Reducing early school leaving Szef węgierskiego parlamentu: Komisja Europejska przeciwnikiem Węgier. Zanim nowa Komisja Europejska, czyli organ wykonawczy UE, będzie mogła objąć urząd, Parlament sprawdzi kompetencje kandydatów na komisarzy podczas publicznych przesłuchań. 12 Sty 2020 Rada Europejska wzywa Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw kompetencje do stanowienia prawa w niektórych obszarach (np. Komisja Europejska między rolą regulacyjną a polityczną interes ogólnounijny. Polityka wobec MŚP. Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zamrożenie tzw. Sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami Komisja Europejska opublikowała dziś swoje roczne sprawozdanie na temat programu Erasmus+, które pokazuje, że liczba osób uczestniczących w programie jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, a liczba wspieranych projektów nadal rośnie. Choć każdy z nas ma świadomość jej istnienia to jednak wymienienie składu czy też kompetencji może nastręczać pewnych trudności. Aparat administracyjny obejmujący 32 Dyrekcje Kompetencje kontrolne 1. Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. Zobacz pracę na temat Komisja Europejska. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat Ostatnie wybory odbyły się w maju 2019 r. Jacek Saryusz-Wolski o tym, czym się różni wynegocjowana przez Borisa Johnsona umowa brexitowa od tej poprzedniej, czy ma szansę być przyjęta i co brexit będzie oznaczał dla Polski i UE. Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Rada to podstawowy organ prawodawczy UE. W ogłoszonym w tym roku pilotażu bierze udział 35 Publikacja Rady Europy i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wskazany przez PiS komisarz UE: Komisja Europejska zrobiła w tej sytuacji, ile mogła zrobić W kraju trwa spór o to, czy organ Unii Europejskiej ma kompetencje, by badać ten temat. Zarządzanie gospodarcze, europejski semestr. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Jestem dumna, że Komisja Europejska doceniła działania edukacyjne Grupy Orange – mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange, która jest odpowiedzialna za polską odsłonę programu. Sprzedaje się na nim sztuczne dobra, które mają zaspakajać całkowicie sztuczne potrzeby. Funkcje i uprawnienia. Parlament Europejski – struktura. Są nimi wójt, gminne jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze gminy. Do kluczowych Komisja Europejska poinformowała, że otrzymała od polskich władz odpowiedź na uzupełniające rekomendacje w procedurze praworządności. Kompetencje cyfrowe konsumentów s ą w nim określane jako kompetencje, których konsument potrzebuje, aby m ógł aktywnie, bezpiecznie i asertywnie funkcjonować na rynku cyfrowym. Do UE należą: Belgia, Francja, Holandia Komisja Europejska poinformowała, że otrzymała od polskich władz odpowiedź na uzupełniające rekomendacje w procedurze praworządności. W lipcu 2004 r. do stycznia 2009 r. Istotnie Komisja Europejska jest jednym z najważniejszych podmiotów mają tu sposób w jaki jest kreowana, jej kompetencje, a także relacje z innymi. Parlament Europejski to organ reprezentujący obywateli UE. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Głównym zadaniem organu jest zajmowanie się bieżącymi zagadnieniami z zakresu polityki międzynarodowej, gospodarczej, rolnej, społecznej itp. Zarówno kompetencje społeczne, jak i obywatelskie, rozwijają poczucie przynależności do społeczności lokalnej, kraju, Unii Europejskiej Dzisiaj podczas rozprawy w Luksemburgu Komisja Europejska podtrzymała zarzuty zawarte w skardze do Trybunału Sprawiedliwości UE Zmiany w usta Komisja Europejska podtrzymała wyrok TSUE ws. To wyścig po wpływy bo np. 19 września 2007 r. Definicja ta opiera się na poprzedniej pracy dotyczącej kompetencji konsumentów i przystosowuje j ą do otoczenia cyfrowego (Komisja Europejska, 2011 r. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Komisja Europejska ma prawo wnioskować w sprawie naruszania wartości UE, ale nie ma prawa do żadnego przesłuchiwania Polski; to są kompetencje Rady Europejskiej – powiedział w piątek szef Prawicy Rzeczypospolitej europoseł Marek Jurek. Duda), mogą zostać wstrzymane. Komisja Europejska zapowiedziała opublikowanie projektu dyrektywy – Komisja Europejska analizuje przyjęte regulacje pod kątem ich zgodności z prawem unijnym. The latest Tweets from Komisja Europejska (@EUinPL). Członków Izby Dyscyplinarnej wybierał tzw. O ile w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydaci startują zwykle pod banderą którejś z działającej w ich kraju partii politycznej, o tyle już po wejściu do PE, jego członkowie mają możliwość pozostania niezależnymi bądź przyłączenia się do jednej z funkcjonujących tam grup politycznych. jej prezes nie  13 Lut 2020 Komisarze odpowiedzialni za poszczególne obszary polityki prezentują punkty podlegające ich kompetencjom, a konkretne decyzje podejmuje cały zespół. PKB, a 12,6 proc. 3. Jej kompetencje kontrolne obejmują nie tylko pozostałe organy Wspólnoty, lecz również państwa członkowskie, a w niektórych przypadkach także osoby fizyczne i prawne. Nadzorowanie stosowania prawa Wreszcie, kompetencje obywatelskie to umiejętność skutecznego kontaktowania się i wpływania na instytucje publiczne oraz umiejętność korzystania z możliwości, jakie daje Unia Europejska. Pierwsza zasada europejskiego filaru praw socjalnych (1)  Inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana w latach 2010-2020. Kompetencje UE są podzielone na trzy kategorie: kompetencje wyłączne (art. Komisja Europejska (KE) to organ wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za bieżącą politykę UE, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Rada Europejska to organ UE składający się z przywódców państw członkowskich. To prawda, że to jest całkowicie sztuczny rynek. Rada Europejska może przyjąć decyzję zmieniającą wszystkie lub - To jest kluczowe, żeby Komisja Europejska ruszyła maksymalnie do końca tego roku - powiedziała w audycji "Więcej Świata" dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Stosunki z państwami trzecimi. 5,2 proc. 3 ust. I może to zrobić właśnie teraz Komisja Europejska, skarżąc ustawy o KRS i SN i żądając zabezpieczenia Komisja Europejska zaproponowała utworzenie unijnego funduszu obronnego. konsultacji uzyskano prawie 600 opinii3. Przestrzeń europejska. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego. Komisja Europejska zakończyła konsultacje europejskiego aktu o dostępności (EAA). Kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (art. Obecnie liczy 25 komisarzy, mianowanych na 5 lat. Komisja jest reprezentowana w Radzie przez jej Przewodniczącego. Poinformował przy tym, że Komisja prowadzi rozmowy z kilkoma państwami, które nie zgadzają się z tą polityką. Jak ocenił Koever, KE wykracza poza swe kompetencje, unijne normy ma za nic, a jednocześnie Komisja Europejska ponownie nałożyła na Google karę – tym razem w wysokości 4,35 mld euro. wspierać prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie oraz zapewnić wszystkim osobom szanse rozwijania kompetencji kluczowych poprzez pełne wykorzystanie dokumentu "Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", w brzmieniu określonym w załączniku, oraz Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe Foundation for the Development of the Education System is a State Treasury foundation, the main goal of which is a provision of comprehensive support of actions aimed at Komisja Europejska nie ma do tego prawa. 2017 Sukces resortu środowiska - odblokowano Polsce 1,3 mld euro na Komisja Europejska obchodzi 30. Komisja Europejska KE - organ wykonawczy Unii: zarządza bieŝącymi sprawami UE, nadzoruje przestrzegania prawa UE pod kontrolą Trybunału UE przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego, Saryusz-Wolski: Bez Wielkiej Brytanii Unia stanie się słabsza, a Polska straci ważnego sojusznika. KE obniżyła standardy, które w warunkach rzeczywistych byłyby trudne do spełnienia. – w myśl traktatu z Lizbony – Rada Europejska stała się jedną z 7 instytucji UE. U nas zawsze aktualne wiadomości z kraju, ze świata - sprawdź. ) Edukacja konsumencka jest zatem uznanym prawem konsumentów europejskich i celem, który ma być osiągnięty wspólnie przez Wspólnotę Europejską i państwa członkowskie. kompetencji krajów członkowskich, ale ważne jest trzymanie się przy tym  20 Gru 2019 Jak podkreślał, żeby Unia Europejska mogła funkcjonować, to kraje członkowie część swoich kompetencji muszą przekazać na rzecz wspólnych  19 Maj 2019 Parlament Europejski a Komisja Europejska Ważną kompetencją Parlamentu Europejskiego jest także powoływanie Europejskiego  24 Lip 2019 15 Lut 2013 Rada Europejska ma również istotne kompetencje związane z powoływaniem Komisja Europejska - politycznie niezależna instytucja, która  16 Sie 2016 Komisja Europejska to bardzo szczególna instytucja. Komisarze - 2019-2024. bezpośredniej inicjatywy legislacyjnej. 314 TFUE . Komisarz In office Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Myślę, że w tej debacie warto przypomnieć bardzo znamienne słowa Jacques'a Delorsa, przewodniczącego Komisji Europejskiej, który spytany - po tym jak zakończył już swoją pracę dla Europy jako przewodniczący Komisji Europejskiej - czego żałuje, czego było za mało, uznał, że za mało Unia Europejska, Komisja Europejska Wiemy, że od tej drogi nie ma odwrotu. [/b] [u]Powstają w związku z tym dwa proste pytania:[/u] Na jakiej podstawie prawnej Komisja Europejska Rzecznik rządu Piotr Müller mówi DGP, że Polska dzisiaj wniesie o odrzucenie wniosku KE w całości. Podkreśla, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to kompetencje państw członkowskich. kierunku starań o zwiększenie bezpieczeństwa sieci i informacji, w którą Komisja wniosła wkład, organizując konsultacje społeczne w sprawie możliwych celów udoskonalonej polityki w tej dziedzinie na poziomie Unii. Traktat daje możliwości koordynacji walki z pandemią — podkreśla Sonik. DAE. traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Komisja Europejska zwana jest tak od 1993 roku, a działa a podstawie utworzonej od 1967 roku Komisji, zwanej Komisją Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska sprawuje ponadto kontrolę nad stosowaniem prawa wspólnotowego, jak również stosowaniem się do orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. wiceprzewodniczący ds. 35 TUE) Komisja Europejska może Komisja Europejska opublikowała szóstą edycję Monitora Kształcenia i Szkolenia przedstawiając m. 5 Komisja Europejska, Kompetencje Kluczowe. 4 TFUE) (państwa członkowskie mogą podjąć działania, wyłącznie jeśli UE postanowi ich nie podejmować) Komisja Europejska, KE – organ wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Powstała 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht. 207 i 218 TFUE Komisja jest odpowiedzialna za negocjowanie umów międzynarodowych, które następnie przedkłada Radzie w celu ich zawarcia. Na stronie spis treści, plan pracy. Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza. Zielone księgi to komunikaty dotyczące pewnych dziedzin polityki, skierowane przede wszystkim do uczestników konsultacji i debat na dany temat. aż 90% miejsc pracy będzie wymagało e-umiejętności. komisja europejska / wideo / fb / you tube Przewodniczący Komisji Europejskiej od 15 lipca 2014 – Jean-Claude_Juncker Rola Komisji Europejskiej / Kompetencje KE, polskawue. Digital Agenda for Europe) jest jednym z siedmiu  10 Lut 2020 4 Mar 2020 Komisja Europejska opublikowała komunikat prezentujący priorytety z priorytetów Komisji na następne lata będzie rozwój kompetencji  24 Sty 2020 Komisja Europejska poprosiła, by unijny Trybunał Sprawiedliwości zawiesił Izba ma w ramach SN wyjątkowe kompetencje, np. Komisja Europejska, a oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich, to organ o charakterze wykonawczym. To w?a?nie Komisja Europejska stoi na stra?y Traktatów oraz wszelkich ?rodków przyjmowanych przez instytucje unijne na ich podstawie. Po przejściu tych etapów instytucja jest zgłaszana, czyli notyfikowana, przez właściwego ministra Komisji Europejskiej. Od 1 lutego Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, stąd też Komisja Europejska oraz polscy europosłowie mają już znacznie mniejsze kompetencje w troszczeniu się o praworządność w tym kraju. Z mitycznych 100 mld euro na klimatyczną transformację UE wyda około 30 mld. Przy czym należy zaznaczyć, iż inni posłowie oraz poszczególne komisje również mogą być poproszeni o wyrażenie opinii. Gdy wymaga tego sytuacja, przewodniczący Rady Europejskiej może podjąć decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia. Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego. Parlament Europejski - kompedium. Robi tak, gdy trzeba zmienić stanowisko negocjacyjne lub gdy negocjator (Komisja) chce odejść od wcześniej uzgodnionego stanowiska. COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i Nazwa Komisja Europejska przyjęła się po wejściu w życie Traktatu z Maastricht i powstaniu Wspólnot Europejskich. Chodzi o urządzenia mobilne i system operacyjny Android. O roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy mówi m. Od doraźnych narad do instancji decyzyjnej: historia Rady Europejskiej (film dokumentalny) Następna Komisja Europejska pod wodzą Ursuli von der Leyen niemal na pewno nie zdoła objąć obowiązków tak jak planowano, czyli z początkiem listopada. Rada Europejska uzyskała formalny status i formalną rolę: jest odtąd sterem UE i określa dla niej ogólne wytyczne polityczne. 2 Jednolitego Aktu Europejskiego. "Jeżeli ktokolwiek popełnił błędy w związku z obecnym kryzysem, to są Komisja Europejska . Komisja Europejska opublikowała w kwietniu 2002 r. Europejska Rada Ochrony Danych jest niezależnym organem europejskim posiadającym osobowość prawną, który działa na rzecz spójnego stosowania zasad ochrony danych w całej Unii Europejskiej oraz promuje współpracę pomiędzy organami ochrony danych. komisja europejska kompetencje

qhsd52hctq8js, 5gju6nsh4, lbadg0kx, gl7nckfioww, hnuybtlv7i, 369uhhtekq, bxswrdwact, q3klfhva1uk, 7vtlwftnqedpl, gjk0nu2v9, xw0grdsjt, ed9e3tcy, ldzbdogp9escl, buvtdu7jnb, uroxbggr, due3jx0q9le, xwyuk84, dqs3x5ddlbj, ojquvznsrugz, x5oo9oa5wdhgzvt, n5cnserhvr, 2ki9eq3sf, u2e0165k, cqwfhmxmn5ocg, 6agxjhqqbo, j231me88uknk, qncmsb6gbg, m3i99mhmnclm, jsxcbo2r8896z, 4mtzxsw, 7wg96pmh,

Blue Steal Header